Razstava

Dom > Razstava > Vsebine

Kako ugotovite, ali vijak zdrsne in kakšna je rešitev?

1. Dodajte majhno količino materiala na konec soda, da preverite temperaturo taline. Če je čas zadrževanja prekratek, je temperatura taline nižja od nastavljene vrednosti temperature za sod

2. Pregled izdelka: če na izdelku obstajajo vzorci ali svetle in temne trakove, to pomeni, da materiala v cevi ni enakomerno pomešan.


Ko pride do odstopanja vijakov , je ena rešitev povečati temperaturo cevi vijaka, dokler se vijak ne zasuče in se vrača. Da bi to dosegli, bo morda treba zvišati temperaturo nadrejenega nad priporočeno nastavljeno točko.


Visok pritisk lahko povzroči stagnacijo ali zdrs vijaka. Povečanje nastavitve povratnega tlaka povečuje energijo, ki se uporablja za material. Če pa je nastavitev zadnjega tlaka previsoka, vijak nima dovolj tlaka za premagovanje povratnega tlaka in ne bo mogel dostaviti materiala spredaj. V tem trenutku, ko je vijak zavrtel v določenem položaju brez normalne uvlečitve, bo to naredil več dela na materialu, s čimer se bistveno poveča temperatura taline, kar ima za posledico zmanjšanje kakovosti izdelka in podaljšanje cikla oblikovanja . Hrbtni tlak taline lahko uravnate s prilagoditvijo ventila injekcijskega cilindra.